Patronat honorowy

StartPatronat honorowy

Patronat honorowy


JM Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
JM Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Marszałek Województwa Pomorskiego
Marszałek Województwa Pomorskiego

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Patronat medialny


TVP3 Gdańsk
TVP3 Gdańsk


Radio Gdańsk
Radio Gdańsk


Lege Artis
Lege Artis


Partnerzy


SKN Fizjologia Płodności
SKN Fizjologia Płodności


Uczelniany Samorząd Studencki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Uczelniany Samorząd Studencki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego