II edycja Konferencji - Informacje

StartII edycja Konferencji - Inf...

II Konferencja “Interdyscyplinarne leczenie niepłodności.
Fizjologiczne aspekty regulacji cyklu miesiączkowego i spermatogenezy.”


Obejrzyj nagrania w serwisie YouTube: Kliknij tutaj

Streszczenia
10 marca 2018r. na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się druga konferencja „Interdyscyplinarne leczenie niepłodności. Fizjologiczne aspekty regulacji cyklu miesiączkowego i spermatogenezy” zorganizowana przez Katedrę i Zakład Fizjologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz SKN „Fizjologia Płodności”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Marszałek Województwa Pomorskiego. Zeszłoroczny sukces konferencji przyczynił się do podjęcia kolejnego przedsięwzięcia mającego na celu szerzenie wielokierunkowego, a zarazem spersonalizowanego spojrzenia na zdrowie prokreacyjne pary. Wcześniejszą zapowiedź wydarzenia mogliśmy usłyszeć w Radiu Gdańsk w audycji „Bądź Zdrów”, a także obejrzeć w „Forum Panoramy” TVP3 Gdańsk, gdzie gościem była dr n. med. Aleksandra Maria Kicińska – kierownik naukowy konferencji, twórca interdyscyplinarnego modelu leczenia niepłodności z wykorzystaniem biowskaźników płodności i wspierania naturalnej prokreacji oraz Kierownik dydaktyczny przedmiotu: „Metody Rozpoznawania Płodności”, a także opiekun SKN „Fizjologia Płodności” przy Katedrze i Zakładzie Fizjologii GUMed. Liczba uczestników konferencji w tym roku ponownie przekroczyła 300 osób. Odzwierciedla to fakt, jak istotnym zagadnieniem dla lekarzy są zaburzenia płodności oraz wpływ różnych chorób i zaburzeń ogólnoustrojowych organizmu na sferę zdrowia prokreacyjnego. Konferencja miała charakter edukacyjno – informacyjny, a przybliżenie przez wykładowców mechanizmów rządzących skomplikowaną fizjologią cyklu miesięcznego i spermtogenezy miało na celu inspirowanie lekarzy różnych specjalności do współdziałania i poszukiwania nowych możliwości terapii niepłodności.

Pierwszą sesję wykładową rozpoczął dr hab. n. med. Tomasz Wierzba – przewodniczący komitetu organizacyjnego oraz kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Tematem wykładu wprowadzającego był „Wpływ deprywacji rytmów biologicznych na zaburzenia miesiączkowania”. Następnie mieliśmy przyjemność wysłuchania wystąpień prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr n. med. Aleksandry Marii Kicińskiej dotyczących oddziaływania układu immunologicznego na regulację cyklu miesiączkowego i na zaburzenia płodności. Pod koniec pierwszej części konferencji wykład wygłosiła także prof. dr hab. Irina Kowalska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, która zaprezentowała wpływ insuliny na mechanizmy regulujące cykl miesiączkowy oraz przedstawiła doświadczenia własne w tym zakresie. Po pierwszej sesji wykładowej odbyła się przerwa kawowa i poczęstunek. Uczestnicy mogli odwiedzić stoiska oraz porozmawiać z przedstawicielami wielu firm farmaceutycznych, którzy proponowali produkty mające dobroczynny wpływ na płodność.

W drugiej części konferencji zostały przedstawione wykłady dotyczące wpływu środowiska oraz stylu życia i diety na stan zdrowia prokreacyjnego. Pani prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk – profesor endokrynologii oraz twórca i kierownik Zakładu Fizjologii i Toksykologii Rozrodu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wygłosiła bardzo interesujący wykład dotyczący dysraptantów oraz ich wpływu na rozrodczość. Wiedzę dotyczącą wpływu żywności oraz tzw. indeksu zapalnego diety na zdrowie prokreacyjne przekazała i uporządkowała słuchaczom dr hab. n. med. Sylwia Małgorzewicz. Następnie zostały zaprezentowane wyniki badania dotyczącego stanu wiedzy o zdrowiu prokreacyjnym i płodności wśród studentów trójmiejskich uczelni wyższych. Doniesienie zostało przygotowane na podstawie ankiet internetowych przeprowadzonych online przez Studenckie Koło Naukowe „Fizjologia Płodności”. Ostatni wykład kończący drugą sesję konferencji poświęcony był najnowszym doniesieniom w leczeniu niepłodności.

Po przerwie obiadowej mogliśmy kontynuować temat interdyscyplinarnej terapii niepłodności dzięki wystąpieniu dr n. med. Aleksandry Marii Kicińskiej. Następnie dr hab. n. med. Marcin Matuszewski podczas swojego wykładu przedstawił jak ważna jest rola urologa w leczeniu niepłodności męskiej oraz jakie są możliwości i ograniczenia terapii. Konferencja została uwieńczona wykładem dr med. Piotra Radziwiłłowicza dotyczącym wpływu stanu psychicznego na płodność, a przede wszystkim depresji jako jednej z przyczyn okresowej niepłodności.

Najlepszym podsumowaniem konferencji jest fakt, że pomimo późnej pory sala wykładowa do samego końca pozostała pełna. Wskazuje to na szerokie zainteresowanie interdyscyplinarnym ujęciem tematu niepłodności i zaburzeń cyklu miesięcznego oraz potrzebę prowadzenia dalszej edukacji w tej dziedzinie.